Sklep internetowy

Drenaż rozsączający na pakietach:

Ilustracja
 • 1. Drenaż rozsączający
 • 2. Studzienka zamykająca
 • 3. Studzienka rozdzielcza
 • 4. Oczyszczalnia biologiczna
 • 5. Wody gruntowe
 • 6. Studnia
 • 7. Drzewa i krzewy
 • 8. Granica działki
 • 9. Wywiewka kanalizacyjna

Minimalne odległości

 • oczyszczalnia od granicy działki: 2 m
 • oczyszczalnia od najbliższej studni: 15 m
 • drenaż od budynku mieszkalnego: 3 m
 • drenaż od krzewów 1 drzew: 3 m
 • poziom wód podziemnych: min. 1,5 m
 • drenaż od najbliższej studni: 30 m
 • drenaż od granicy działki: 2m

Drenaż rozsączający WBOXy jest przeznaczony do:

1

Doczyszczania tlenowego ścieków z jednoczesnym ich odprowadzeniem do gruntu w tradycyjnych systemach oczyszczalni przydomowych

1

Odprowadzania do gruntu doczyszczonych ścieków po przydomowej mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków

1

Odprowadzania i zagospodarowania wód opadowych w gruncie

Ilustracja

Rodzaje pakietów

Pakiety rozsączające W-BOX to rodzaj wypełnienia ze zgrzewanej folii polipropylenowej zaprojektowanej specjalnie do systemów drenażowych i retencyjnych. Pakiety składają się z lekkich ale bardzo mocnych struktur, które umożliwiają dowolne ułożenie w ziemi (zasada konstrukcji zespołowej).

MATERIAŁ: polipropylen PP

POWIERZCHNIA WYMIANY: 150 m2/m3

WYSOKOŚĆ PROFILU: 19 mm

STANDARDOWY WYMIAR: dł. 2400 mm x wys. 600 mm x szer. 300 mm

Najczęściej instalowane wymiary:

 • 2400/1200mm x 600mm x 300mm
 • 2400mm x 300mm x 300mm
 • 600mm x 300mm x 600mm

Inne wymiary pakietów są również możliwe (maksymalna długość 2400 mm, maksymalna szerokość i wysokość 600mm).

Pakiety stosowane np. na parkingach, boiskach, wykonuje się ze specjalnie wzmocnionej folii.

W zależności od zastosowań dobiera się odpowiednie pakiety pod względem wytrzymałości na obciążenia.

Dobór ilości pakietów uzależniony jest od zaprojektowanej przepustowości oczyszczalni; typu oczyszczalni oraz rodzaju podłoża.

Ilustracja

Drenaż rozsączający WBOXy
- dobór pakietów

Ilość pakietów WBOX, dobieramy w zależności od ilości ścieków wypływających z oczyszczalni mechaniczno - biologicznej lub osadnika oraz z uwzględnieniem przepuszczalności gruntów.

Dobór pakietów (dotyczy pakietu o wymiarach:
wysokość 60 cm, szerokość 30 cm, długość 2,40 m)
dla drenażu po tradycyjnej oczyszczalni (osadnik gnilny):

 • Grunt kategorii A - grunt o bardzo dobrej i dobrej przepuszczalności: pospółka, żwir, gruby piasek l pakiet w przeliczeniu na l osobę użytkującą oczyszczalnię (RLM)
 • Grunt kategorii B - grunt o średniej przepuszczalności: piaski gliniaste 2 pakiety w przeliczeniu na l osobę użytkującą oczyszczalnię (RLM)
 • Grunt kategorii C - grunt o umiarkowanej przepuszczalności, glina piaszczysta 3 pakiety w przeliczeniu na l osobę użytkującą oczyszczalnię (RLM)

Dobór pakietów (dotyczy pakietu o wymiarach:
wysokość 60 cm, szerokość 30 cm, długość 2,40 m)
dla drenażu po oczyszczalni mechaniczno-biologicznej:

 • Grunt kategorii A - grunt o bardzo dobrej i dobrej przepuszczalności: pospółka, żwir, gruby piasek l pakiet w przeliczeniu na l osobę użytkującą oczyszczalnię (RLM)
 • Grunt kategorii B - grunt o średniej przepuszczalności: piaski gliniaste l pakiet w przeliczeniu na l osobę użytkującą oczyszczalnię (RLM)
 • Grunt kategorii C - grunt o umiarkowanej przepuszczalności, glina piaszczysta 2 pakiety w przeliczeniu na l osobę użytkującą oczyszczalnię (RLM)

System rozsączania
i magazynowania wód deszczowych WBOXy

Ilustracja
Ilustracja

Zalety instalacji na pakietach WBOX:

 • wystarczy niewielka powierzchnia działki do wykonania instalacji
 • wydajność magazynowania (duża objętość akumulacyjna pakietu)
 • wysoka wytrzymałość na obciążenia
 • łatwy montaż (pakiety lekkie do transportowania)
 • możliwość wykorzystania zgromadzonej wody (np. do podlewania)
 • system pozwala na zredukowanie kosztów związanych  z odprowadzaniem wód do kanalizacji deszczowej
Ilustracja

Jak to wyglada w praktyce?

Instalacja pakietów połączona jest z systemem odprowadzania wody deszczowej z dachu (tj. rynnami). Woda zbierana z rynien jest przekazywana do studzienki rozdzielczej a następnie do pakietów drenażowych. Pakiety WBOX montowane na działce, zachowują się jak czasowe zbiorniki retencyjne, które w chwili ulewnego deszczu przyjmują nadmiar opadu, a następnie stopniowo odprowadzają opad do gruntu.

Dobór ilości pakietów
(o wymiarach: wys. 60cm x szer. 30cm x dł. 2,40m)

Zakładając deszcz 30 minutowy o wydajności 1001/s/ha i grunt o przepuszczalności:

Grunty o bardzo dobrej przepuszczalności
(grunty klasy A) np. piasek
l pakiet na 40 m2 powierzchni spływu

Ilustracja 7,5 pakietu*

Grunty o dobrej przepuszczalności
(grunty klasy B) np. piasek gliniaste
l pakiet na 25m2 powierzchni spływu

Ilustracja 12 pakietów*

Grunty o średniej przepuszczalności
(grunty klasy C) np. glina piaszczysta
l pakiet na 20m2 powierzchni

Ilustracja 15 pakietów*

*) przykładowe obliczenia ilości pakietów dla dachu o powierzchni 300m2

Instalacja pakietów

System do zagospodarowywania wód opadowych w zależności od dostępnej powierzchni montażowej, może być instalowany na dwa sposoby:

Wykop szeroko przestrzenny
(zalecane)
 

Schemat ułożenia pakietów WBOX i rur dystrybucyjnych.
ilustracja

Wykop wąsko przestrzenny
(gdy powierzchnia działki uniemożliwia
zastosowanie wykopu szeroko przestrzennego)

Schemat ułożenia pakietów WBOX i rur dystrybucyjnych.
ilustracja

Nowy wymiar pakietów WBOXy

Na nowy sezon przygotowaliśmy - pakiety drenażowe WBOX
o NOWYM WYMIARZE 600 x 600 x 300 mm

Ilustracja

Zalety nowego pakietu:

 • do instalacji wystarczy tylko pakiet i rura drenarska
 • nie trzeba stosować dodatkowych elementów dystrybucyjnych
 • większa powierzchnia rozsączania
 • ... a długość pakietu 0,60 m - idealna do transportu i instalacji

Montaż

W przygotowanym wykopie o głębokości minimum 90 cm, szerokości 70 cm i długości odpowiadającej długości ciągu drenarskiego, układamy pakiety na 10 cm warstwie podsypki żwirowej. Na pakiecie układamy rurę drenarską z wycięciami co 20 mm. Pakiety montujemy ustawiając jeden za drugim w szeregu, z zachowaniem max długości ciągu drenarskiego 20 m. Pakiety przed zakopaniem należy obłożyć od góry i z boku geowłókniną. Całość przykrywamy warstwą gruntu.

Dobór pakietów
(o wymiarach: wys. 30 cm x szer. 60 cm x dł. 60 cm)

Ilość pakietów dobieramy w zależności od ilości ścieków z oczyszczalni mechaniczno – biologicznej lub osadnika oraz z uwzględnieniem przepuszczalności gruntów.

Dobór pakietów (dotyczy pakietu o wymiarach:
wysokość 30 cm, szerokość 60 cm, długość 60 cm)
dla drenażu po tradycyjnej oczyszczalni (osadnik gnilny):

 • Grunt kategorii A - grunt o bardzo dobrej i dobrej przepuszczalności: pospółka, żwir, gruby piasek 4 pakiety w przeliczeniu na 1 RLM
 • Grunt kategorii B - grunt o średniej przepuszczalności: piaski gliniaste 8 pakietów w przeliczeniu na 1 RLM

Dobór pakietów (dotyczy pakietu o wymiarach:
wysokość 30 cm, szerokość 60 cm, długość 60 cm)
dla drenażu po oczyszczalni mechaniczno-biologicznej:

 • Grunt kategorii A - grunt o bardzo dobrej i dobrej przepuszczalności: pospółka, żwir, gruby piasek 2 pakiety w przeliczeniu na 1 RLM
 • Grunt kategorii B - grunt o średniej przepuszczalności: piaski gliniaste 4 pakiety w przeliczeniu na 1 RLM

Galeria instalacji

Zapraszamy do współpracy

W naszej ofercie znajdziecie Państwo produkty
oraz usługi z zakresu gospodarki wodnej:

 • systemy zagospodarowania wód opadowych i drenażu
 • projektowanie i modernizacje oczyszczalni ścieków
 • dostarczanie wypełnień do złóż biologicznych

 • Iamelle do systemów uzdatniana wody i sedymentacji
 • wyposażenie sepratorów, skruberów
 • recyrkulowane systemy dla hodowli ryb

Odbiór osobisty zamówień w Sosnowcu lub Jaśle!